เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 2855 พีเรียดจาก จาก 118 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN220891

ZGDAD-2210VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท3)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค เที่ยวเมืองโบราณ ฮอยอัน เมืองมรดกโลก ชมความงามสะพานมือ พิเศษ เมนูกุ้งมังกร และบุฟเฟ่บานาฮิลส์
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 23 ต.ค. 65 (11 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,900
ทัวร์โค๊ด BINN220269

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 ก.ค. - 9 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220317

PVN31-QH เวียดนามใต้ 4D3N โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย อุโมงค์กู๋จี

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (30 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
 • 28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65
  4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
  11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
  18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
  18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
  25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
  2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
  9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
  9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
  16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
  20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 Bamboo Airways Joint Stock Company
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220472

DAD05 VZ DANANG-HOI AN 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 25 ก.ย. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220759

PVN22A-VZ เวียดนามกลาง 3D2N ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (บินเช้า-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 28 ต.ค. 65 (48 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
 • 20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
  21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
  27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
  27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
  30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
  30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
  10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
  17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
  31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
  31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
  7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
  14 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
  14 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  21 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
  21 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65
  28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  5 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65
  5 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (42) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220798

PVN30-FD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 ส.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 (19 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
14 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
 • 2 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
  4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
  13 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220885

FAMTRIP 10TH ไฟลท์ปฐมฤกษ์ เวียดนามใต้

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
7 ก.ค. - 10 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220284

DADVZ0622 ซุปตาร์.ไปเที่ยว บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 28 ต.ค. 65 (18 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
 • 19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  19 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด BINN220129

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (17 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
 • 28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
  11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
  18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
  25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
  9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
  16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN220645

DAD11 VZ BKK ดานัง บาน่าฮิลล์ วันธรรมดา ราคาน่ารัก 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 18 ต.ค. 65 (12 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 118 โปรแกรม