เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย 163 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN220731

SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 ก.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 (26 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
13 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
 • 27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  26 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด BINN220837

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN220610

PSG11-VZ 3D2N PRO SINGAPORE FREE&EASY

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 (112 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
 • 15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
  15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
  16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
  16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
  23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  13 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  13 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
  30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
  15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
  23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
  4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
  5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
  12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
  19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  26 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  26 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (106) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด BINN220587

MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด BINN220640

MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด BINN220696

MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,888
 Cruise
เริ่มต้น
20,900
 Cruise
เริ่มต้น
20,900
 Cruise
เริ่มต้น
22,900