เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 25 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN221957

(JOR-TUM6D3N-RJ) THE ULTIMATE JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 21 มี.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
9 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
54,988
ทัวร์โค๊ด BINN222468

(JOR-TUM6D3N-RJ) THE ULTIMATE JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 21 มี.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
9 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
54,988
ทัวร์โค๊ด BINN222897

(JOR-DS6D3N-RJ) DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ) APR - JUN 2023

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 6 มิ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66
2 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
61,988
ทัวร์โค๊ด BINN221330

(JOR-LBB6D3N-RJ) LUXURY BUBBLE TENT AT JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
62,988
ทัวร์โค๊ด BINN222448

(JOR-LBB6D3N-RJ) LUXURY BUBBLE TENT AT JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
62,988
ทัวร์โค๊ด BINN221776

(JOR-DS6D3N-RJ2) DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ 22 - 27 OCT 22 (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
67,988
ทัวร์โค๊ด BINN222455

(JOR-DS6D3N-RJ2) DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ 22 - 29 OCT29 DEC - 03 JAN 23

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
67,988
ทัวร์โค๊ด BINN222899

(JOR-5SBUB7D4N-RJ) LUXURY JORDAN 5 STAR 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ (จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง RJ) MAR - APR 2023

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 15 เม.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
9 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
79,988
ทัวร์โค๊ด BINN221955

(JOR-DEEPJOURNEY01) DEEP JOURNEY JORDAN WITH AON SARAWUT 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ 25 - 31 DEC 2022 UPDATE9SEP22

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
87,988
ทัวร์โค๊ด BINN222470

(JOR-DEEPJOURNEY01) DEEP JOURNEY JORDAN WITH AON SARAWUT 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ 25 - 31 DEC 2022 UPDATE9SEP22

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
87,988