เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 552 พีเรียดจาก จาก 37 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN230618

SPHZ-C2.1(PKG ตั๋ว+เรือ) PROMO ! RESORT WORLD CRUISE (กัวลา-สิงคโปร์) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 30 ธ.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN231006

SIN15 TR BKK SINGAPORE เริ่ดสะแมนแตน 3D2N(APR-OCT 2023)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 21 ต.ค. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN220303

SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
31 มี.ค. - 23 ต.ค. 66 (52 ช่วงวันเดินทาง)
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
 • 22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  16 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
  17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (46) ซ่อน
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN231298

SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
4 พ.ค. - 30 ต.ค. 66 (141 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
9 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
 • 13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  16 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  30 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
  31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
  1 มิ.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
  2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  7 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
  20 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
  27 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66
  28 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
  2 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  4 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66
  5 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  9 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  11 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66
  12 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  18 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66
  19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  23 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  25 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66
  26 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  6 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  8 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  15 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66
  16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  22 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  29 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66
  31 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  3 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  5 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66
  6 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  12 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66
  13 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66
  19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66
  27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66
  3 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66
  4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66
  11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (135) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN220577

SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N (VZ)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 24 ต.ค. 66 (28 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
 • 22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN220621

SIN05 VZ BKK SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 28 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
6 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
 • 17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN222755

SPHZ-11.SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D(SL) NOV - MAR 23

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 มี.ค. - 1 พ.ค. 66 (19 ช่วงวันเดินทาง)
28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
 • 6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
  11 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
  12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
  13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  25 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN223046

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ อะโลฮ่า 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 1 ต.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN230716

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 8 ต.ค. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN231007

SIN16 TR BKK SINGAPORE กิ๊บเก๋ยูเรก้า 3D2N(APR-OCT 2023)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 20 ต.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 37 โปรแกรม