เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 170 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN231732

SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 2 มิ.ย. 67 (49 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 • 16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  1 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67
  2 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67
  3 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
  4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
  10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
  19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
  21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
  23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
  24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
  26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
  28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
  29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
  8 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
  12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
  13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
  14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
  15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
  26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
  31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (43) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด BINN232957

SPHZ-22 VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N (SL) DEC-MAY 24

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 20 พ.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
31 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220303

SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN231298

SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 21 เม.ย. 67 (41 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
 • 13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  31 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
  1 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67
  2 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67
  4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
  5 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
  7 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
  8 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
  9 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
  12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
  13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
  14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
  15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
  16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
  17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
  18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
  19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (35) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN230716

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด BINN233034

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
15 มี.ค. - 1 ก.ค. 67 (29 ช่วงวันเดินทาง)
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
 • 13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
  14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
  15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
  19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
  29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
  3 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
  4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด BINN233035

ZGSIN-2402SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ พัก 4 ดาว

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN232771

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มี.ค. - 24 มิ.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN232786

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มี.ค. - 24 มิ.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
18,999
 Cruise
เริ่มต้น
20,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม