เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จอร์เจีย 135 พีเรียดจาก จาก 20 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN220332

SHOCK PRICE GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน บิน Turkish Airlines (TK)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 24 ต.ค. 65 (16 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,988
ทัวร์โค๊ด BINN220727

ZGTBS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง "ป้อมนาลิกาล่า"
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 13 ธ.ค. 65 (7 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
3 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
1 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,990
ทัวร์โค๊ด BINN220417

ZGBUS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 6 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
3 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
46,990
ทัวร์โค๊ด BINN220826

GTK02 FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.ย. - 15 ธ.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,888
ทัวร์โค๊ด BINN220403

ZGBUS-2204TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 18 ส.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,990
ทัวร์โค๊ด BINN220729

ZGBUS-2206TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ - พักกูดาอูรี 1 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบคุ้ม ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี สุดฟินพักเมืองตากอากาศ "กูดาอูรี 1 คืน" สัมผัสอากาศหนาวแห่งเทือกเขาคอเคซัส พิเศษนั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซี อาหารไทย 1 มื้อ จีน 1 มื้อ พักดี 4 ดาวทุกคืน
เดินทางช่วง
10 ก.ย. - 20 ธ.ค. 65 (18 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
5 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 • 27 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
  4 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
  8 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
  22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
  29 พ.ย. 65 - 6 ธ.ค. 65
  2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  6 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  13 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,990
ทัวร์โค๊ด BINN220340

BUS03 GRAND GEORGIA FOREVER BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 29 ส.ค. 65 (6 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
3 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด BINN220601

BUS04 GRAND GEORGIA BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 2 ธ.ค. 65 (15 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด BINN220702

BUS04 GRAND GEORGIA BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 2 ธ.ค. 65 (14 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
1 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด BINN220756

TBS02 GRAND GEORGIA ELEGANT BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ย. - 19 ก.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
6 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
12 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
47,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม