เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
บ้านเศรษฐีนีชมพูพลอยฐ์