เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์อังกฤษ 30 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN220089

UKTR06 - AROUND UK 6D4N BY TR

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 22 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
49,500
ทัวร์โค๊ด BINN220197

AROUND UK 6D4N BY TR

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 22 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
49,500
ทัวร์โค๊ด BINN220618

UKTR06 - AROUND UK 6D4N BY TR

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 22 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
49,500
ทัวร์โค๊ด BINN220088

UKTR05 - RED WAR ENGLAND 7 วัน 5 คืน BY TR

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
29 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
59,888
ทัวร์โค๊ด BINN220196

RED WAR ENGLAND 7 วัน 5 คืน BY TR

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
29 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
59,888
ทัวร์โค๊ด BINN220617

UKTR05 - RED WAR ENGLAND 7 วัน 5 คืน BY TR

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ค. - 26 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
29 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
59,888
ทัวร์โค๊ด BINN220801

ZGLHR-2201BR อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอิน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สโตนเฮ้นจ์ เยี่ยมชม หมู่บ้านไบบลูรี่ ที่สวยที่สุดในอังกฤษ อิสระช้อปปิ้งจุใจ
เดินทางช่วง
15 ก.ย. 65 - 4 ม.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
27 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
 EVA Air
เริ่มต้น
59,990
ทัวร์โค๊ด BINN220328

INC NUB ENGLAND 9D7N BY TR JULY 10-18 JUL

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 18 ก.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
61,999
ทัวร์โค๊ด BINN220038

PLGW02TR Pro London Scotland 9d7n

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 28 ต.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
11 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
11 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
6 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
66,888