เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 604 พีเรียดจาก จาก 81 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN231771

CFD03 Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (26 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
 • 22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด BINN231381

มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 25 มิ.ย. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN231554

CKGFD0123 ซุปตาร์...เปิดตัวฉงชิ่ง 4 วัน 3 คืน (MAY-OCT 2023)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (20 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
 • 22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด BINN231757

CKGFD0123 ซุปตาร์...เปิดตัวฉงชิ่ง 4 วัน 3 คืน (MAY-OCT 2023)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (20 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
 • 22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด BINN231772

CFD04 ห่าวจี๋เลอ!KUNMING ตงชวน...แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (18 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
 • 27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด BINN231499

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด BINN231550

KMGFD0423 ซุปตาร์...หนีห่าว คุนหมิง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (27 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
 • 15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด BINN231674

PVGXJ0323 ซุปตาร์...มหานครเจ้าพ่อ 5 วัน 3 คืน (MAY - AUG 2023)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 22 ส.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด BINN231774

KMGFD0423 ซุปตาร์...หนีห่าว คุนหมิง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (27 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
 • 15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด BINN231809

PVGXJ0323 ซุปตาร์...มหานครเจ้าพ่อ 5 วัน 3 คืน (MAY - AUG 2023)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 22 ส.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 81 โปรแกรม