เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 1603 พีเรียดจาก จาก 171 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN240500

ZGYIH-2407QW จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น
เดินทางช่วง
28 ก.ค. - 23 ส.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด BINN240461

บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ | พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย | ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง | เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง | ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU |
เดินทางช่วง
2 ส.ค. - 15 ก.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด BINN240618

ZGCKG-24063U จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ไม่ลงร้าน-ฟรีเดย์1วัน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และอุทยานเขานางฟ้า
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 3 ก.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
 Sichuan Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด BINN240193

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 1 พ.ย. 67 (24 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
 • 14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (18) ซ่อน
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240388

ZGNNG-2401DD จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 21 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 NOK Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240319

ZGYIH-2404QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง
เดินทางช่วง
26 ส.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 (15 ช่วงวันเดินทาง)
26 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
30 ก.ย. 67 - 6 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN240424

ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68 (18 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
 • 22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
  22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN240668

ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Hainan Airlines (HU)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - ชมความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน - ช้อปปิ้ง POP MART
เดินทางช่วง
27 ส.ค. - 3 พ.ย. 67 (34 ช่วงวันเดินทาง)
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
3 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
 • 5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (28) ซ่อน
 Hainan Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240493

ZGKWL-2401VZ จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง หยางซั่ว เขางวงช้าง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนชนเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก "แม้วซีเจียง" สัมผัสดินแดนธรรมชาติ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 31 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
19,990
ทัวร์โค๊ด BINN240496

ZGCKG-24053U จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟอุทยานเขานางฟ้า สัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
เดินทางช่วง
17 ก.ย. 67 - 4 ม.ค. 68 (15 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
1 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
 Sichuan Airlines
เริ่มต้น
19,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 171 โปรแกรม