เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 137 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN240539

JK54 5D3N SUPER Red Hot KOREA (Jul-Sep24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ส.ค. - 30 ก.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด BINN240376

กินหมูกระทะจะเจอเนื้อย่าง โอปป้านั่งข้างๆ จะเป็นเนื้อคู่ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Jeju Air (7C)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ซองโด เซ็นทรัล พาร์ค – วัดฮึงยุนซา – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน - ถนนวัฒนธรรมวอลมิโด - ห้องสมุด Starfield – ล็อตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ – ย่านคังนัม – ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด - ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ย่านเมียงดง - หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก - ฮุนได พรีเมียม เอาท์เล็ต – ร้านค้าละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 1 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240489

JK51 5D3N Journey Autumn Korea (Sep-Nov24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 1 ธ.ค. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 • 28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  28 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67
  2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
  20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  27 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240490

JK50.1 5D3N KE Busan Gimhae Yeosu (Jul-Sep24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 29 ก.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Korean Air
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240205

JK45 5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 19 พ.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN240355

JK47 5D3N Journey Summer Korea (May-Aug24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 1 ก.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN240471

JK49 5D3N Autumn Seoraksan Korea (Sep-Nov24)

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 24 พ.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN240571

JK57 5D3N Hwacheon Ice Fishing (08-29Jan25)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ม.ค. - 28 ม.ค. 68 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
9 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
 Jeju Air
เริ่มต้น
20,900
ทัวร์โค๊ด BINN240589

JK59 5D3N Amazing Autumn Korea (Oct24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 27 ต.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
 Jeju Air
เริ่มต้น
20,900
ทัวร์โค๊ด BINN240621

JK55 5D3N Korea Sakura Festival (Apr25)

เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 10 เม.ย. 68 (4 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
4 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68
5 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
6 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68
 Jeju Air
เริ่มต้น
20,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม