เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 305 พีเรียดจาก จาก 20 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN240036

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 1 ต.ค. 67 (29 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
 • 18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด BINN191903

SXC16 SPECIAL COLORFUL ฮานอย ไฮฟอง ซาปา นิงบิงห์ 5 วัน 4 คืน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 1 มี.ค. 06 (7 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 06 - 20 ม.ค. 06
20 ม.ค. 06 - 22 ม.ค. 06
3 ก.พ. 06 - 5 ก.พ. 06
15 ก.พ. 06 - 17 ก.พ. 06
21 ก.พ. 06 - 23 ก.พ. 06
23 ก.พ. 06 - 25 ก.พ. 06
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
11,950
ทัวร์โค๊ด BINN240120

ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 26 ต.ค. 67 (24 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
 • 14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (18) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด BINN191346

SXC-04 โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน

 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 05 - 28 ก.ค. 06 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 05 - 31 ธ.ค. 05
22 ก.พ. 06 - 25 ก.พ. 06
7 มี.ค. 06 - 10 มี.ค. 06
14 มี.ค. 06 - 17 มี.ค. 06
20 มี.ค. 06 - 23 มี.ค. 06
3 เม.ย. 06 - 6 เม.ย. 06
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN240038

ZGHAN-2402VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 23 ก.ย. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
 • 18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค๊ด BINN191339

SXC-08 ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 05 - 27 ก.ย. 06 (15 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
15 ส.ค. 05 - 18 ส.ค. 05
22 ส.ค. 05 - 25 ส.ค. 05
12 ก.ย. 05 - 15 ก.ย. 05
24 ต.ค. 05 - 27 ต.ค. 05
21 พ.ย. 05 - 24 พ.ย. 05
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BINN192814

SXC-05 LOVER FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน นั่งรถไฟชมวิวเมือง

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 05 - 22 มี.ค. 06 (7 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
15 ส.ค. 05 - 18 ส.ค. 05
22 ส.ค. 05 - 25 ส.ค. 05
12 ก.ย. 05 - 15 ก.ย. 05
24 ต.ค. 05 - 27 ต.ค. 05
21 พ.ย. 05 - 24 พ.ย. 05
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,988
ทัวร์โค๊ด BINN240211

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 26 ต.ค. 67 (46 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 • 22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (40) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด BINN240303

ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 (42 ช่วงวันเดินทาง)
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 • 13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (36) ซ่อน
 Vietjet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด BINN240183

GO VIETNAM เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ [พักบานาฮิลล์ 1 คืน, ดานัง 2 คืน] 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ • นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ <br>• เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค <br>• ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค “โกลเด้นบริดจ์” สะพานลอยฟ้า <br>• ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน <br>• นั่งเรือกระด้ง สุดตื่นเต้น <br>• ชมสะพานมังกร ไฮไลท์เมืองดานัง <br>• สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน <br>• เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ และ หม้อไฟทะเล Hotpot Lobster) กุ้งมังกรซอสเนย คนละครึ่งตัว
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 30 ก.ย. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
 • 1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม