เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 959 พีเรียดจาก จาก 106 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN240278

ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 2 ต.ค. 67 (45 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
 • 17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  9 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (39) ซ่อน
 9 Air
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค๊ด BINN232465

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ | ชมถ้ำประตูสวรรค์ "เทียนเหมินซาน" ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหูหนาน | บันไดเลื่อนไต่ฟ้า 999 ชั้น | พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วและสะพานแก้ว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด BINN240279

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
เดินทางช่วง
22 เม.ย. - 4 ต.ค. 67 (45 ช่วงวันเดินทาง)
22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
 • 20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
  27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (39) ซ่อน
 9 Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด BINN240021

ฉางซา จางเจียเจี้ย เสน่ห์แห่งขุนเขา 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หุบเขาเทียนเหมินซาน ชมถ้ำประตูสวรรค์ | ตื่นเต้นกับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมสัมผัสประสบการณ์บอลลูน + VR 4 มิติ | คนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดของมณฑล
เดินทางช่วง
20 เม.ย. - 18 มิ.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด BINN240020

ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เขาอวตาร เทียนจื่อซาน พร้อมลิฟต์แก้วไป่หลง | เมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมสีสันยาวค่ำคืนของเมืองโบราณมรดกโลก | เมืองโบราณฝูหรง นครโบราณแห่งสายน้ำ |ล่องเรือทะเลสาบบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบเรื่องเล่ากับตำนานปลาล้ำค่า
เดินทางช่วง
23 เม.ย. - 25 พ.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BINN240193

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
17 เม.ย. - 4 พ.ย. 67 (66 ช่วงวันเดินทาง)
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
 • 1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
  8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
  12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
  26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
  16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (60) ซ่อน
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240319

ZGYIH-2404QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง
เดินทางช่วง
29 เม.ย. - 26 พ.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
13 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
20 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN232902

เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ /ซูโจว /เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน /อู๋ซี /วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) /ศาลาฟางกง /ร้านไข่มุก/ สะพานชิงหมิงเฉียว /อู๋ซี /หังโจว /ล่องทะเลสาบซีหู /สวนใบชาหลงจิ่ง /ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย / หังโจว /ร้านหยก /วัดพระหยกขาว /ร้านผ้าไหม /หาดไวทาน /Starbucks Reserve Roastery /ถนนนานกิง /ร้านยา /ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว /Florentia Village Outlet
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
 Air China
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240284

ZGTFU-2414VZ จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ตูเจียงเอี้ยน เมืองโบราณลั่วไต้ (เก็บเชอรี่)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" ชมเมืองโบราณลั่วไต้ เก็บเชอรี่สดๆ จากสวน
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
18,990
ทัวร์โค๊ด BINN240312

ZGTFU-2415SL จีน เฉิงตู หวงหลงซี จิ่วจ้ายโกว

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 21 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 106 โปรแกรม