เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 94 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN221860

มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู

เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 (28 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
6 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
13 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
 • 20 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
  27 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  4 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  18 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
  1 ม.ค. 66 - 1 ม.ค. 66
  8 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  29 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  5 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  5 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,999
ทัวร์โค๊ด BINN221899

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
3 พ.ย. 65 - 24 มี.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
1 ธ.ค. 65 - 2 ธ.ค. 65
8 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
 • 15 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
  22 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
  29 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
  5 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  26 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  2 ก.พ. 66 - 3 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  16 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  2 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  23 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN221909

กด LIKE MYANMAR 3 วัน 2 คืน ไปเช้า-กลับค่ำ โดยสายการบิน Nok Air (DD)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ เจดีย์ไจ้ปุ้น พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี วัดหงาทัตจี
เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
 • 30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN220814

มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
 • 23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
  6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN221006

YFD01 มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 30 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN220771

มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 30 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
13,999