เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 272 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN231449

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 14 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 2 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN231748

(RGN-MW01-8M) MAKE A WISH MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 24 ก.ย. 66 (20 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
4 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 2 ก.ค. 66
 • 8 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  13 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN231328

ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" "เจดีย์ชเวมอดอว์" เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 29 ต.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค๊ด BINN221899

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN231242

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 • 28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN231395

PMM11-8M PRO MYANMAR 3D2N ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 30 ต.ค. 66 (68 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
 • 16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  31 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  1 ส.ค. 66 - 3 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (62) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN221951

(RGN-HL01-8M) HILIGHT MYANMAR BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
 • 8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
11,988
ทัวร์โค๊ด BINN231786

(MDL-4D3N-8M) MANDALAY-BAGAN-MINGUN มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน โดยรถโค้ช 4 DAYS 3 NIGHTS BY 8M MAY-SEP 23

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 26 ก.ย. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
 • 15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด BINN231656

ZGMDL-23018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด BINN231311

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม