เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น 1928 พีเรียดจาก จาก 191 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN222902

TR27 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว..5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
20,888
ทัวร์โค๊ด BINN220307

XJ107 NAGOYA ALPEN ROUTE 5D3N ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค๊ด BINN220306

XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,900
ทัวร์โค๊ด BINN222318

FUK02 VZ BKK FUKUOKA FREE DAY NOV-DEC 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
23,999
ทัวร์โค๊ด BINN222381

PJP71-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เดินทาง ม.ค. 66 เป็นต้นไป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 24 มี.ค. 66 (74 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
4 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
 • 7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
  8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
  9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
  11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
  16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
  18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
  21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66
  22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
  23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
  25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
  27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
  28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
  29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
  1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
  11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
  18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
  1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (68) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
23,999
ทัวร์โค๊ด BINN222731

PJP71-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เดินทาง ม.ค. 66 เป็นต้นไป

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 24 มี.ค. 66 (72 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
 • 9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
  11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
  16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
  18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
  21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66
  22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
  23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
  25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
  27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
  28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
  29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
  1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
  11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
  18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
  1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (66) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
23,999
ทัวร์โค๊ด BINN221943

FUK03 VZ BKK FUKUOKA FREE DAYV2 JAN-MAR23 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 25 มี.ค. 66 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
 • 15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
  16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
  22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
  23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
  29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,499
ทัวร์โค๊ด BINN222338

FUK03 VZ BKK FUKUOKA FREE DAYV2 JAN-MAR23 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ม.ค. - 25 มี.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,499
ทัวร์โค๊ด BINN222978

JVZ36 WINTER KYUSHU FUKUOKA 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ม.ค. - 17 มี.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,888
ทัวร์โค๊ด BINN222947

ZGFUK-2301VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ซากะ ฮากาตะ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนุกสนานไปกับลานสกีสุดฟิน! ที่ฟุกุโอกะ ชมพระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ่ายรูปกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด พิเศษ!! ชมสวนไลอ้อน คัตสึจิเอ็น มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ
เดินทางช่วง
11 ม.ค. - 24 มี.ค. 66 (29 ช่วงวันเดินทาง)
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
 • 22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
  23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
  29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 191 โปรแกรม