เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 36 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN192753

SNP-02 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ย. 05 - 13 ต.ค. 06 (19 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ย. 05 - 15 ก.ย. 05
26 ก.ย. 05 - 29 ก.ย. 05
11 ต.ค. 05 - 14 ต.ค. 05
19 ต.ค. 05 - 22 ต.ค. 05
20 ต.ค. 05 - 23 ต.ค. 05
5 ธ.ค. 05 - 8 ธ.ค. 05
 • 28 ธ.ค. 05 - 31 ธ.ค. 05
  7 ก.พ. 06 - 10 ก.พ. 06
  20 ก.พ. 06 - 23 ก.พ. 06
  19 มี.ค. 06 - 22 มี.ค. 06
  3 เม.ย. 06 - 6 เม.ย. 06
  12 เม.ย. 06 - 15 เม.ย. 06
  1 พ.ค. 06 - 4 พ.ค. 06
  3 พ.ค. 06 - 6 พ.ค. 06
  21 พ.ค. 06 - 24 พ.ค. 06
  4 ก.ค. 06 - 7 ก.ค. 06
  25 ก.ค. 06 - 28 ก.ค. 06
  24 ก.ย. 06 - 27 ก.ย. 06
  10 ต.ค. 06 - 13 ต.ค. 06
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด BINN192774

SNP-03 เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย6D5N

 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ส.ค. 05 - 22 มี.ค. 06 (8 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
17 ก.ย. 05 - 22 ก.ย. 05
9 ต.ค. 05 - 14 ต.ค. 05
18 ต.ค. 05 - 23 ต.ค. 05
23 ต.ค. 05 - 28 ต.ค. 05
12 พ.ย. 05 - 17 พ.ย. 05
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์โค๊ด BINN190052

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 05 - 17 เม.ย. 06 (9 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 05 - 9 เม.ย. 05
15 พ.ค. 05 - 20 พ.ค. 05
18 มิ.ย. 05 - 23 มิ.ย. 05
11 ก.ค. 05 - 16 ก.ค. 05
24 ก.ค. 05 - 29 ก.ค. 05
7 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
 Thai Airways
เริ่มต้น
30,900