เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 39 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN232710

(RGN-SP2D-8M) SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-สิเรียม 2 วัน 1 คืน BY 8M พัก 3 ดาว

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 มี.ค. - 10 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN240019

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 มี.ค. - 20 ต.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
 • 10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด BINN232277

มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN221951

(RGN-HL01-8M) HILIGHT MYANMAR BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
12,988
ทัวร์โค๊ด BINN232373

ZCMDL-23028M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240017

ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 15 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN220771

มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 26 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN232752

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
15,999