เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 310 พีเรียดจาก จาก 34 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN222124

มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 (24 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
 • 24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
  26 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65
  27 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
  8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (18) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด BINN222499

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
 • 12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN222572

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
 • 12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN222739

ZGTPE-2204VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
4 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
 • 13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  18 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
  1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN222871

ZGTPE-2307VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมซากุระวัดเทียนหยวน ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักไทเป 2 คืน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มี.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN222628

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ซากุระ 2023

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
 • 16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (19) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN222942

มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ไทเป ไถจง เจียอี้

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
6 ม.ค. - 21 มี.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
 • 9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN222369

TPEVZ0122 ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN222621

TPEVZ0122 ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN222684

TIT05 Taiwan Go Went Gone 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 65 - 16 ม.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
 Tiger Air
เริ่มต้น
16,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม