เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 363 พีเรียดจาก จาก 46 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN232481

ZGTPE-2324VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
 • 29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN232695

TVZ22 Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN232720

TVZ23 Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN233055

Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ •อาลีซาน •เจียงไคเช็ค•วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •ตลาดซีเหมินติง •ตึกไทเป101 •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •เจิ้งปิน •จิ๋วเฟิ่น
เดินทางช่วง
11 ม.ค. - 24 มิ.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
 EVA Air
เริ่มต้น
17,711
ทัวร์โค๊ด BINN232597

ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 • 31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด BINN232700

ZGTPE-2402VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 • 1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด BINN232701

ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 • 6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด BINN232616

มหัศจรรย์...ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด BINN233173

GO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง - ถนนโบราณสือเฟิ่น - วัดหลงซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เดินทางช่วง
5 ม.ค. - 15 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
9 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN232747

ZGTPE-2403VZ ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ปล่อยโคมผิงชี เช็คอินพิกัดถ่ายรูปสุดคิ้ว "ป้ายรถเมย์ Tiaoshi" พิกัดฮิตเทรนด์ใหม่ พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
เดินทางช่วง
11 ม.ค. - 25 มี.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
18,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 46 โปรแกรม