เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 745 พีเรียดจาก จาก 61 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN230585

TVZ11 Taiwan Love Sakura ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 21 มี.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN223119

TFD09 Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด BINN230779

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 23 เม.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด BINN222124

มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด BINN230750

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 22 ต.ค. 66 (54 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 • 13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66
  1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (48) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด BINN222499

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 25 มี.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN222572

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 25 มี.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN230069

TPEFD0223 ซุปตาร์...TAIWAN รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ!! 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 24 มี.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN230108

Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน พิเศษ! เมนู ชาบูไต้หวัน สูตรต้นตำรับ ปลาประธานาธิบดี และ ซีฟู้ดเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานธรณีเย่หลิว เมืองโบราณจิวเฟิ่น ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี๋ย ตลาดซีเหมินติง และ ร้านค้าปลอดภาษี
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN230161

Very good Taiwan 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet Air (VZ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 61 โปรแกรม