เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 632 พีเรียดจาก จาก 72 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN231760

TVZ16 VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด BINN232121

TPE08 IT DMK TAIWAN คุ้มเกินเบอร์ 4D2N

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Tiger Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN232635

TPEVZ0123 ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4 วัน 3 คืน (NOV 23 - MAR 24)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 66 - 25 มี.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
7 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
14 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
 • 2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
  7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN232695

TVZ22 Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN232720

TVZ23 Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN230779

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN231069

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Vietjet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN231124

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN232597

ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (40 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
 • 9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
  10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
  15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
  17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
  18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
  22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
  23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
  24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
  25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
  29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66
  6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (34) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN231081

TPE03 VZ BKK TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ต.ค. 66 - 6 ก.พ. 67 (32 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
 • 8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
  9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
  16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
  17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
  22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
  24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
  29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66
  2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
  5 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
  9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
  13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
  15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 72 โปรแกรม