เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 183 พีเรียดจาก จาก 29 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN240075

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 19 ต.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240089

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240066

GO TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5วัน 3คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ <br>• อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน <br>• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว <br>• ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น <br>• ตลาดซีเหมินติง0 <br>• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
เดินทางช่วง
25 ก.ค. - 29 ต.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
 • 30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 China Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240121

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 30 ธ.ค. 67 (29 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
 • 6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 China Airlines
เริ่มต้น
18,990
ทัวร์โค๊ด BINN240224

ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 26 ต.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
18,990
ทัวร์โค๊ด BINN240531

Taiwan So Good 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ *ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา *ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , GLORIA OUTLETS *เดินเล่นชิล-ชิล หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณต้าซี *มูวัดดัง วัดหลงซาน, วัดไล่ความจน, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง
เดินทางช่วง
16 ส.ค. - 1 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN240382

ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน อิสระช้อปปิงเต็มวัน..ซีเหมินติง.

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองไถจง|โรงละครไถจง|ตลาดไถจง Night Market|วัดเหวิ่นหวู่|ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา|ร้านพายสับปะรด |เถาหยวน|ตลาดจงลี่ Night Market|ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)|อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค|วัดหลงซาน| ตลาดซีเหมินติง Night Market
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
 EVA Air
เริ่มต้น
20,900
ทัวร์โค๊ด BINN240437

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ *นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก *ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา *ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK *อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค *วัดเหวินหวู่
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 24 ธ.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 • 23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 EVA Air
เริ่มต้น
20,900
ทัวร์โค๊ด BINN240347

ZGTPE-2416BR ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ปล่อยโคมลอยผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินซีเหมินติง
เดินทางช่วง
11 ก.ย. - 22 ธ.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
 EVA Air
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค๊ด BINN240141

ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ย์.. ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (JX)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองไทเป|เมืองหนานโถว|วัดเหวิ่นหวู่|ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|วัดพระถั๋งซัมจั่ง|ร้านชาอู่หลง|เมืองไถจง|ตลาดไถจง|ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)|อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค|วัดหลงซาน|ตลาดซีเหมินติง|เมืองนิวไทเป|อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว|ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น|ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
22,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม