เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 292 พีเรียดจาก จาก 46 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN232701

ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 • 15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (9) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN240007

ZGTPE-2405JX ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 11 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด BINN232720

TVZ23 Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด BINN240075

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 19 ต.ค. 67 (31 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
 • 3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN232700

ZGTPE-2402VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด BINN232747

ZGTPE-2403VZ ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ปล่อยโคมผิงชี เช็คอินพิกัดถ่ายรูปสุดคิ้ว "ป้ายรถเมย์ Tiaoshi" พิกัดฮิตเทรนด์ใหม่ พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด BINN233221

GO1TPE-CI016 GO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ • ถนนโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม 4ท่านต่อ1โคม) • พิพิธภัณท์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ • หุบเขาน้าร้อนเป่ยโถ่ว • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • Gloria outlet
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 19 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
17,991
ทัวร์โค๊ด BINN232616

มหัศจรรย์...ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด BINN233173

GO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง - ถนนโบราณสือเฟิ่น - วัดหลงซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 15 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN240089

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 23 ต.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
 • 9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
18,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 46 โปรแกรม