เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

รอมฎอน 10 ประเทศ ชั่วโมงถือศีลอด ยาวนานที่สุด

รอมฎอน? 10 ประเทศ ที่ชั่วโมงถือศีลอดนานที่สุด

                   ⭐️ปี 2562 ⭐️

❤️อันดับที่ 1 ประเทศไอซ์แลนด์ ถือศีลอดนาน 20:56 ชั่วโมง

❤️อันดับที่ 2 ประเทศสวีเดน ถือศีลอดนาน 19:15 ชั่วโมง
ทัวร์สวีเดน https://bit.ly/2vHckLO

❤️อันดับที่ 3 ประเทศนอร์เวย์ ถือศีลอดนาน 18:51 ชั่วโมง
ทัวร์นอร์เวย์ https://bit.ly/2ViPrxy

❤️อันดับที่ 4 ประเทศรัสเซีย ถือศีลอดนาน 18:47 ชั่วโมง
ทัวร์รัสเซีย https://bit.ly/2Ycs2em

❤️อันดับที่ 5 ประเทศเยอรมัน ถือศีลอดนาน 18:37 ชั่วโมง
ทัวร์เยอรมัน https://bit.ly/2VjVWQw

❤️อันดับที่ 6 ประเทศเบลเยี่ยม ถือศีลอดนาน 18:19 ชั่วโมง
ทัวร์เบลเยี่ยม https://bit.ly/2PP6CB1

❤️อันดับที่ 7 ประเทศอังกฤษ ถือศีลอดนาน 18:08 ชั่วโมง
ทัวร์อังกฤษ https://bit.ly/2JjisBX

❤️อันดับที่ 8 ประเทศฝรั่งเศส ถือศีลอดนาน 17:52 ชั่วโมง
ทัวร์ฝรั่งเศส https://bit.ly/2H5FniN

❤️อันดับที่ 9 ประเทศแคนาดา ถือศีลอดนาน 16:49 ชั่วโมง
ทัวร์แคนาดา https://bit.ly/2WppSXX

❤️อันดับที่ 10 ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือศีลอดนาน 16:15 ชั่วโมง
ทัวร์สหรัฐอเมริกา https://bit.ly/2J2tyvW

1 รอมฎอน 1440 /6 พฤษภาคม 2562