เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

รหัสสินค้า: BINN240212
ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน  อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส   10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

  • โรม - วาติกัน - โคลอสเซี่ยม – ปิซ่า – มิลาน - โคโม่ - ลูเซิร์น – ซุก - เบิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน - เซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - โลซาน – เจนีวา - ดิจอง - ปารีส - OUTLET - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เดินทางช่วง
20 ก.ย. 67 - 23 ต.ค. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 96,900 114,800 แสดง - 21 26
14 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 96,900 114,800 แสดง - 11 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน  อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส   10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น 96,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน