เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

รหัสสินค้า: BINN232981
DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

  • เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น - ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค - ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 66,999 73,899 แสดง - 0 25
Sold Out
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 66,900 75,800 แสดง - 27 35
15 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 66,900 75,800 แสดง - 25 26
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 66,900 75,800 แสดง - 25 35
6 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 66,900 75,800 แสดง - 34 35
20 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 66,900 75,800 แสดง - 31 35
30 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67 68,900 77,800 แสดง - 30 35
4 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 68,900 77,800 แสดง - 34 35
27 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 69,900 78,800 แสดง - 27 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น 66,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน