เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
ทัวร์พัทยา คณะนักศึกษาแพทย์ ธรรมศาสตร์