เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

บาหลี ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเอเชีย